Eirik Fiva

Books

1988: Jubileumshistorie Haugvik Industriarbeiderforening 1913-1988 (medforfatter Marit H. Hernes)

1997: Hydro Glomfjord 1947-1997 (medforfatter Marit H. Hernes)

1999: Landsdelsutvalget 1974-1999

2007: Ansvarlig redaktør for boken "Hjemmefra" – 35 portretter fra landsdelen

2008: Ansvarlig redaktør for boken "Suksesshistorier" – fra næringslivet i de fire nordligste fylkene

2009: Ansvarlig redaktør for boken "For Nord!" Artikkelsamling om Nord-Norge